Pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja

21. 11. 2023 | Avtor: Sonja Ristanović

Predogled vsebine

  1. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ter jo podpišeta projektant in vodja projektiranja;
  2. Vsa k nameravani gradnji pridobljena mnenja;
  3. Zagotovljena minimalna komunalna oskrba, kar za novozgrajene objekte izhaja iz dokumentacije za pridobitev gradbenega ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.