Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe

30. 9. 2021

Načrtovanje se nanaša predvsem na določanje velikosti in oblike GPS, organizacija pa na delitev površine GPS na podenote in poteka na dveh ravneh – osnovni in podrobnejši.

Osnovna organizacija GPS je rezultat upoštevanja treh vidikov trajnostnega razvoja: ekonomskega, okoljskega in socialnega. Ti vidiki so medsebojno soodvisni in tesno prepleteni, večkrat izključujoči se kot skladni, neravnotežje med njimi pa vodi v konfliktna razmerja. Pri osnovni organizaciji GPS so opredeljena načela in podane usmeritve za določanje ustreznih razmerij in deleža med prekritim delom GPS in raščenim delom GPS.

Podrobnejša organizacija GPS se nanaša na delitev prekritega in raščenega dela GPS na podrobnejše podenote ter na njihova medsebojna velikostna in funkcionalna razmerja. Določa razmerja med na primer zemljiščem pod stavbo, zemljiščem pod pripadajočimi pomožnimi objekti, utrjenimi zunanjimi površinami in podobno.

V zvezi s tem je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izdalo nov priročnik. Več na: Načrtovanje gradbene parcele

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.