Prihodki dobaviteljev gradbenega materiala so se povečali, a dobiček pa ne

20. 12. 2022

Lani so največja podjetja povečala prihodke, vendar so jim zelo padle marže, izgub med največjimi podjetji nismo zaznali.

Sestavili smo lestvici največjih in najboljših proizvajalcev gradbenega materiala v letu 2021. Kot v gradbeni panogi je tudi tu vidno brezno med rastjo dobičkov in rastjo prihodkov. Izgub pa za zdaj še ni v bilancah.

Ko smo oktobra sestavljali lestvici največjih in najboljših v gradbeni panogi, smo opazili, da se je hkrati z inflacijo rast prihodkov naglo povečala v primerjavi z rastjo dobičkov. Za celotno panogo je bilo razmerje med obema rastema kar 20 proti sedem, kar pomeni, da je povprečno gradbeno podjetje razširilo poslovanje, a od tega ni imelo sorazmerno več dobička.

Kaj je bilo krivo za tak pojav? Eden izmed glavnih razlogov so bile vse višje cene gradbenih materialov. Po ocenah Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS so med lanskim januarjem in letošnjim aprilom poskočile med 20 in 30 odstotki. Zato smo se odločili podrobneje raziskati poslovanje podjetij, ki proizvajajo gradbeni material.

Članek je objavljen v decembrski številki revije Gradbeništvo. Izpostavljamo: intervju z direktorjem TKK Urošem Lozarjem, reportažo iz gradbišča prenove beograjskega Centra Sava. PDF revije lahko prenesete prek te povezave.

Izgub med največjimi ni bilo

Skupne vrednosti 49 največjih in najboljših podjetij kažejo podobno sliko, kot smo jo videli v gradbeništvu. Prihodki so leta 2021 zrasli za petino, medtem ko so dobički komajda zrasli za 2,5 odstotka. Kljub tako nedobičkonosni rasti pa med podjetji, ki smo jih obravnavali za ustvarjanje lestvic, nismo našli niti enega, ki bi v letu 2021 poslovalo z izgubo. Tri podjetja, ki so v

letu 2020 poslovala z izgubo, so v letu 2021 spet postala dobičkonosna.

Preberite tudi

Izgub ni bilo videti, vendar to še ne pomeni, da se dobiček pri nekaterih ni korenito zmanjšal. Podjetji Fragmat Tim in Mapi Pipe sta po tem merilu najbolj opazni, saj je njun čisti dobiček v letu 2021 dosegel samo tretjino dobička iz leta 2020.

Heliosova tovarna barvil, lakov in umetnih smol je zasedla prvo mesto na lestvici največjih. Domžalski velikan je v letu 2021 imel kar 261 milijonov evrov prihodkov, kar je sto milijonov evrov več kot podjetje za njim. Pred neposrednimi tekmeci in drugimi dobavitelji gradbenega materiala je tudi po čistem dobičku, ki je znašal slabih 20 milijonov evrov.

Kljub temu je pri poslovnem izidu podjetja razviden simptom celotne panoge, brezno med rastjo čistega dobička in prihodkov med letoma 2020 in 2021 je znašalo 35 odstotnih točk, prihodki so zrasli za četrtino, medtem ko je čisti dobiček upadel za desetino. V letu 2021 so dosegli malce nad 30 milijonov evrov zaslužkov pred upoštevanjem obresti in amortizacijo (EBITDA), kar je približno desetino več kot naslednjeuvrščeni.

Največjo prednost med vsemi šestimi kategorijami opazimo pri povprečnem številu zaposlenih. Z 833 zaposlenimi ima Helios za več kot tretjino naskoka pred naslednikom, škofjeloškim Knauf Insulationom. Poleg povprečnega števila zaposlenih so med kategorijami, ki se merijo s trenutnimi podatki, sredstva in kapital. Pri obeh Domžalčani vodijo s 153 milijoni evrov kapitala in 204 milijoni evrov sredstev, kar pomeni, da imajo pred naslednjim na lestvici za petino prednosti po kapitalu in za četrtino po sredstvih.

Po merilih lestvice najboljših podjetij se je Helios uvrstil na 20. mesto. Med kategorijami, po katerih smo merili uspešnost podjetij, se je domžalska družba najbolje izkazala po medletni rast prihodkov in dosegla 21. mesto. Podobno uvrstitev, 22. mesto, je dosegla tudi v kategorijah dobičkonosnosti sredstev, ki je bila v letu 2021 desetodstotna, in marži EBIT, ki je bila devetodstotna.

Podjetje, ki je po vseh merilih velikosti že dolgo sledilo Heliosu, je Knauf Insulation. Škofjeločani so namreč na drugem mestu po vsaki kategoriji na lestvici največjih. V letu 2021 so zbrali za 163 milijonov evrov prihodkov, 28 milijonov evrov EBITDA in 17 milijonov evrov čistega dobička. Skupaj s Heliosom sta edini obravnavani podjetji, ki presegata mejo stotih milijonov evrov pri prihodkih. Vsota njunih prihodkov znaša slabo tretjino vsote prihodkov vseh obravnavanih podjetij. »Brezno rasti« pri Knaufu je veliko ožje kot pri Heliosu, saj nanese pet odstotnih točk. Rast dobička je med letoma 2020 in 2021 znašala slabih deset odstotkov, medtem ko je bila rast prihodkov 15-odstotna.

Knauf Insulation je v letu 2021 v povprečju imel 494 zaposlenih, ob koncu leta pa so sredstva znašala 155 milijonov evrov in kapital 122 milijonov evrov.

Škofjeloško podjetje se je po merilih lestvice najboljših podjetij uvrstilo nekoliko bolje, saj je doseglo 11. mesto. To uvrstitev je podjetju omogočilo 14. mesto v kategorijah marže EBIT in dodane vrednosti na zaposlenega. Knaufova marža EBIT je leta 2021 znašala slabih 12 odstotkov, dodana vrednost na zaposlenega pa 103 tisoč evrov. Knauf Insulation je »kombinirani prvak« obeh lestvic, kar pomeni, da je seštevek njegovih uvrstitev med največjimi in najboljšimi najmanjši med vsemi obravnavanimi podjetji.

Solkansko podjetje Salonit Anhovo, ki se ukvarja s proizvodnjo cementa, je zasedlo tretje mesto. Končno uvrstitev je doseglo s tretjim mestom v štirih kategorijah od šestih, ki jih upoštevamo pri določanju razvrstitve podjetij po velikosti. To so čisti dobiček, ki je leta 2021 znašal 11 milijonov evrov, EBITDA, dosegli so 21 milijonov evrov, kapital s 117 milijoni evrov in sredstva s 150 milijoni evrov. Drugi dve kategoriji obsegata prihodke (četrto mesto) in število zaposlenih, pri čemer so zasedli deveto mesto. V letu 2021 so Salonitovi prihodki znašali 85 milijonov evrov in v povprečju so imeli 211 zaposlenih. Razlika med rastjo prihodkov in rastjo dobička je znašala pet odstotnih točk.

Goričani so med kategorijami za razvrstitev najboljših dosegli peto mesto po dodani vrednosti na zaposlenega, ki je znašala 145 tisoč evrov. Njihova druga najvišja uvrstitev je bila v kategoriji marža EBIT, kjer so s 15 odstotki zasedli 11. mesto. Sicer je Salonit na lestvici najboljših dosegel 21. mesto.

Podjetje JUB je zasedlo četrto mesto med največjimi podjetji. Najvišjo uvrstitev je doseglo v kategoriji povprečnega števila zaposlenih, in sicer tretje mesto s 337 zaposlenimi v letu 2021. Visoko so se uvrstili tudi po obsegu kapitala, na četrto mesto s 65 milijoni evrov, in po obsegu sredstev (78 milijonov evrov), po tem merilu so bili peti.

Peti so tudi bili po čistem dobičku, ki je v letu 2021 znašal šest milijonov evrov. Najslabše se je proizvajalec barv uvrstil po prihodkih in EBITDA, na šesto mesto. Prihodki so v letu 2021 znašali 72 milijonov evrov. Razlika med rastjo prihodkov in rastjo dobička je blizu Heliosovi, saj je nanesla 34 odstotnih točk. Prihodki so jim med letoma 2020 in 2021 zrasli za slabih 13 odstotkov, medtem ko je čisti dobiček upadel za dobro petino.

Calcit iz Strahovice je peti največji

Proizvajalec kalcijevo-karbonatnih pigmentov, polnil in karbonatov se je uvrstil na peto mesto. Razmeroma visoko uvrstitev mu je omogočil četrti najvišji EBITDA na lestvici največjih, ki je znašal 11 milijonov evrov. Na četrto mesto se je uvrstil tudi po sredstvih s 122 milijoni evrov, po kapitalu pa na peto mesto, ta je znašal 52 milijonov evrov. V letu 2021 je Calcit imel 72 milijonov evrov prihodkov in tri milijone evrov čistega dobička. Rast dobička je v letu 2021 zaostala za rastjo prihodkov za 11 odstotnih točk.

Po merilih lestvice najboljših je podjetje iz Strahovice eno najslabše uvrščenih, na 42. mestu. Kljub temu je po dodani vrednosti na zaposlenega precej visoko, na 11. mestu s 121 tisoč evri.

Kdo je še na lestvici največjih?

Na šestem mestu je TKK, ki med drugim proizvaja dodatke za beton, poliuretanske pene in silikonske tesnilne mase. Na našo lestvico se je uvrstil kar visoko, saj je imel tretje največje prihodke, ki so znašali 91 milijonov evrov. Sicer je podjetje iz Srpenice imelo enega večjih zaostankov rasti čistega dobička za rastjo prihodkov med vsemi obravnavanimi podjetji. Ta je znašal 53 odstotnih točk.

Sedmo mesto je zasedel proizvajalec sanitarnih izdelkov Geberit. Imel je četrto najvišje povprečno število zaposlenih, v povprečju je za podjetje delalo 317 zaposlenih, in peti najvišji EBITDA, ki je znašal dobrih 11 milijonov evrov. V drugih kategorijah se je uvrstil na sedmo mesto. V letu 2021 je Geberit imel 52 milijonov evrov prihodkov in pet milijonov evrov dobička. Razlika med rastjo prej omenjenih postavk je 26 odstotnih točk.

Na zadnjih treh mestih prve deseterice so se znašli -po vrstnem redu - Varis Lendava, Ursa Slovenija in Fibran. Vsa tri podjetja so imela za to panogo neobičajno večjo rast čistega dobička od rasti prihodkov. Rast dobička je pri Varisu Lendava prehitela rast prihodkov za deset odstotnih točk, pri Ursi Slovenija za 14 odstotnih točk in pri Fibranu za štiri odstotne točke. Podjetja delujejo v različnih dejavnostih, tako da razloga za odstopanje od povprečij ne moremo najti tako. Varis proizvaja izdelane kopalnice, medtem ko se Ursa Slovenija in Fibran ukvarjata z izolacijo.

Fibran deseti največji in četrti najboljši

Za drugouvrščenim Knauf Insulationom ima podjetje Fibran najboljšo kombinirano uvrstitev na obeh lestvicah. To pomeni, da je seštevek njegovih uvrstitev na obeh lestvicah drugi najmanjši.

Deseto mesto na lestvici največjih je zasedel z osmimi največjimi sredstvi in z devetim mestom po kar treh merilih: po kapitalu, čistem dobičku in EBITDA. Sredstva so znašala 39 milijonov evrov, kapital pa 25 milijonov evrov. Čisti dobiček je leta 2021 dosegel slabih pet milijonov evrov, medtem ko so imeli dobrih šest milijonov evrov EBITDA. Četrti najboljši je pa bil po zaslugi sedme najvišje marže EBI , ki je znašala slabih 20 odstotkov, in osme najvišje dodane vrednosti na zaposlenega (132 tisoč evrov na zaposlenega).

Najboljša je Betonarna Sava, kjer so se dobički potrojili

Po merilih lestvice najboljših se je na vrhu znašla Betonarna Sava v lasti Klemna Ažmana in Mateja Oblaka. Podjetje je sicer pri dnu naše lestvice največjih. Kljub temu si je z najvišjo dobičkonosnostjo sredstev pri 33 odstotkih in najvišjo dobičkonosnostjo kapitala pri 75 odstotkih priborila zmago med najboljšimi.

Ob navajanju najboljših uvrstitev se porodi vprašanje, kako dobičkonosna je bila rast prihodkov podjetja iz Blejske Dobrave? Izredno dobičkonosna, razlika med rastjo prihodkov in rastjo čistega dobička je znašala -215 odstotnih točk. To, da je število negativno, pomeni, da je rast čistega dobička močno presegla rast prihodkov, bila je trikrat večja. Prihodki so med letoma 2020 in 2021 zrasli za slabih 80 odstotkov, medtem ko je čisti dobiček večji za skoraj 300 odstotkov.

Betonarna se je uvrstila visoko tudi v kategorijah medletne rasti prihodkov, in sicer je dosegla tretje mesto, in dodane vrednosti na zaposlenega, kjer je bila z 227 tisoč evri prav tako tretja.

Se nadaljuje na: Članek iz TOP Gradbeništvo

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.