Zaključna konferenca eProstor

22. 11. 2022

Državni sekretar Jure Trbič je nagovoril zbrane na zaključni konferenci eProstor. Izpostavil je povezovanje in uspešno sodelovanje med resorji in organi ter pomembnost projekta za vse deležnike.

»Program projektov eProstor je po obsegu in kompleksnosti eden zahtevnejših informacijskih projektov, ki je rezultat uspešnega sodelovanja številnih državnih organov in za vse uporabnike pomeni izjemen korak naprej na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov, upravljanja z nepremičninami in zagotavljanja sodobne in zmogljive prostorske podatkovne infrastrukture,« je v uvodnem nagovoru zaključne konference Programa projektov eProstor pod sloganom »En prostor za vse« poudaril državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič.

Osnovni namen eProstora je pospešiti in izboljšati procese na področjih urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. Program projektov je pomembno izhodišče za sprejete strategije in akcijski načrt Ministrstva za okolje in prostor za digitalno preobrazbo na področju okolja in prostora. Prizadevanja gredo v smeri zagotovljanja brezpapirnega elektronskega poslovanja, enostavno dostopnih podatkov o nepremičninah, prostoru in graditvi ter odpravi nepotrebnih administrativnih ovir, kar je možno doseči s povezljivimi, prosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

Kot je dejal minister za okolje in prostor Uroš Brežan, se na ministrstvu zavedajo, »da so vse strateške teme ministrstva medsebojno povezane preko lokacije. Enostavno dostopni, kakovostni digitalni in geolocirani podatki o lokaciji, prostoru ter o nepremičninah, vodah, okolju in naravi imajo vodilno vlogo v slovenski digitalni družbi. Za učinkovito upravljanje s prostorom in za kakovostno izvajanje zemljiške administracije smo pospešili in izboljšali procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami«.

Rešitve bodo optimizirale procese prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je podlaga za elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja (eGraditev), priprave prostorskih aktov (ePlan) in evidentiranja nepremičnin.

Digitalna preobrazba na področju okolja in prostora je eden ključnih predpogojev za doseganje trajnostnih ciljev zelenega dogovora. Ob tem je Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) poudaril: "Po 78 mesecih dela smo dosegli točko na katero smo ponosni. Vzpostavili smo portal eProstor, na katerem je obilica orodij, podatkov in programov ter prešli na nov državni koordinatni sistem, ki je predpogoj za povezovanje podatkov«.

Georgi Bangiev, generalni direktor direktorata za prostor, graditve in stanovanja pa je poudaril: »Vse se dogaja v prostoru, tudi narava in okolje sta prostor, zato si s tovrstnimi projekti prizadevamo nadgradit digitalno družbo v Sloveniji.«

Program projektov so za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014-2020 izvajala MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in GURS.

Spletna povezava do programa projektov eProstor

Več na: ePROSTOR

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.