Vrednost gradbenih del v Sloveniji v letu 2019

Zadnji podatek SURS

Gradbena dela, opravljena v Sloveniji v letu 2019, so bila vredna 2.413 milijonov EUR, od tega dela na gradbenih inženirskih objektih 1.437 milijonov EUR gradbenih del, na stavbah pa 976 milijonov EUR.

Skoraj polovica gradbenih del opravljenih na novogradnjah
Vsa gradbena dela skupaj, ki so jih gradbena podjetja opravila v Sloveniji v letu 2019, so bila vredna 2.413 milijonov EUR. Dela na novogradnjah so predstavljala 46 % vseh gradbenih del, dela za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 34 %, gradbena dela za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objektov pa 20 %. Pri novogradnjah je bilo vrednostno opravljenih največ del na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (daljinskih in lokalnih), in sicer za 397 milijonov EUR. Sledile so nestanovanjske in stanovanjske stavbe: na prvih je bilo opravljenih za 304 milijone EUR gradbenih del, na drugih za 195 milijonov EUR. Pri novogradnjah drugih objektov je bilo opravljenih vrednostno manj del, najmanj, za 14 milijonov EUR, na industrijskih gradbenih kompleksih.

Več na: https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/novice/ArticleId/76758

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.