Urejanje vodotokov in možnosti za nadomestne in nove trajne gradnje

25. 8. 2023

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je po seji vlade poudaril, da je vlada po ujmi, ki nas je prizadela četrtega avgusta, odreagirala zelo hitro, najprej s sprejemom Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bil obenem tudi prvi interventni zakon. Danes je vlada sprejela drugi interventni zakon in v načrtu je še zakon o obnovi.

Minister Brežan je izpostavil je tri ukrepe Ministrstva za naravne vire in prostor:  

  • Za delo v vodotokih moramo imeti dovolj ljudi in mehanizacije, da bomo lahko zagotovili njihovo pretočnost. Poleg obstoječih koncesijskih razmerji na vodotokih bomo omogočili vključevanje dodatnih kapacitet.
  •  V sodelovanju z občinami, ki so nosilci urejanja prostora na občinski ravni, se zagotavlja nov mehanizem, ki bo pohitril možnost pridobitve novih zemljišč za prizadeta območja in na ta način omogočil nadomestne gradnje za prizadete prebivalce.
  • Širimo možnost nujne rekonstrukcije tudi za stavbe, kjer bomo gabarite spreminjali, in sicer brez gradbenega dovoljenja. Ukrep rekonstrukcije omogoča že sedanja gradbena zakonodaja, vendar je v interventnem zakonu ta možnost razširjena.

Vir: TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.