Slovenska gradbena podjetja okoli 15% prometa pridobijo na tujih trgih

07. 10. 2021

Za slovenska gradbena podjetja je najpogostejša tuja destinacija Hrvaška, sledijo druge države z območja nekdanje Jugoslavije, nekaj gradbišč je še v vzhodni Evropi, Nemčiji in Veliki Britaniji.

Po podatkih Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala slovenska gradbena podjetja iz tujine dobijo okoli 15 odstotkov vseh letnih prihodkov. Gre za majhen delež, vendar ni presenetljiv, saj je gradbeni posel večinoma lokalen, tako da gradbinci, pa ne le v Sloveniji, ostajajo bolj na domačih tleh. Med gradbenimi sta tudi dve podjetji, ki se ukvarjata z inženiringom in ki v tujini delata več poslov kot klasični gradbinci in ustvarita tudi večji delež skupnih prihodkov.

Inženiring podjetja nimajo lastne gradbene operative in tudi na domačih gradbiščih poiščejo verigo izvajalcev in podizvajalcev. So bolj prilagodljiva in imajo mogoče več izkušenj z organiziranjem del več različnih partnerjev. Vsi naši sogovorniki poudarjajo, da morajo pred nastopom na trgih proučiti lokalno zakonodajo in predpise. To je sicer dolgotrajen postopek, vendar je precej bolj naporno prilagajanje navadam delavcev, dobaviteljev in drugih sodelujočih pri gradnji.

Prispevke je del v zadnje številki revije Mineral in gradnja. Brezplačno si lahko prenesete revijo v PDF formatu in preberete še ostale zanimive članke.

Razkritje

Vprašanja o tujih gradbiščih smo poslali 15 največjim slovenskim gradbenim družbam in podjetjem za inženiring, za katera smo predvidevali, da gradijo večje projekte v tujini. Izmed njih smo odgovore prejeli od sedmih gradbenih in dveh inženiring podjetij. Drugi nimajo večjih gradbišč na tujih trgih ali pa niso hoteli odgovarjati.

Podjetjem smo poslali vprašalnik, v katerem smo jih prosili za pet največjih tujih aktivnih gradbišč. Prosili smo jih, da navedejo državo, lokacijo, investitorja in vrednost gradbenih del. Zanimalo nas je tudi, kdaj so začeli gradbena dela in kdaj jih bodo končali. Vseh odgovorov nismo dobili, veliko pogodbenih vrednosti je poslovna skrivnost. Prav tako vsa podjetja v tujini nimajo petih aktivnih gradbišč.

Riko

Riko je lani na tujih trgih, predvsem na zahodnem Balkanu, ustvaril nekaj več kot 40 odstotkov svojih prihodkov, letos načrtujejo, da jih bodo na tujih trgih ustvarili 53 odstotkov. Na vseh trgih, tam večinoma izvajajo okoljske in energetske projekte, se srečujejo z močno konkurenco in zahtevnimi razpisnimi pogoji. Kot inženiring podjetje v izvedbo gradbenih projektov poleg slovenskih vključujejo lokalne podizvajalce, s čimer lažje razumejo tamkajšnje posebnosti. Slovenska gospodarska diplomacija jim velikokrat odpira vrata, pripomore k boljšemu razumevanju razmer in pogojev za delovanje ter ponuja institucionalno podporo.

The Lakes

Se nadaljuje na: Materiali&Gradnja

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.