Prenovljene gradbene uzance 2020

Po štirih desetletjih novost v novembru 2020

Slovenske posebne gradbene uzance 2020 uvajajo sodobnejše, transparentnejše in varnejše poslovne prakse v gradbeništvu, ki bodo na naš trg gradbenih storitev in v procese gradenj prinesle več urejenosti in predvidljivosti, kar bo v korist tako izvajalcem kot naročnikom.

Predstavljajo prvi nacionalni dokument na tem področju, ki podrobneje opredeljuje pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri izvedbi del na gradbenih objektih, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter v zakonih in predpisih, ki so povezani z gradnjo. Naša država je namreč do sedaj uporabljala jugoslovanske posebne gradbene uzance, ki jih je sprejela Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije leta 1976 (t.i. PGU 1977). PGU 1977 je v prakso uvedel jugoslovanski Zakon o obligacijskih razmerjih, sprejet leta 1978, nato pa še slovenski Obligacijski zakonik, sprejet leta 2002.

Povzeto po novicah Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala: https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/novice/ArticleId/77520

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.