Priprava regionalnih prostorskih planov

05. 10. 2022

Državni sekretar Matej Skočir se je udeležil posveta z ministrstvi in državnimi javnimi službami, v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, na katerem je zbrane seznanil z aktivnostmi, ki jih na ministrstvu že izvajamo s ciljem čim boljše priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov. ž

Državni sekretar je poudaril je pomembnost njihove vloge v tem procesu ter jim obenem predstavil dosedanje rezultate dela.

Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan, prostorski strateški akt, s katerim se država in občine dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za nadaljnji razvoj.

»Urejanje prostora na regionalni ravni je ključnega pomena za skladen regionalni in uravnotežen prostorski razvoj države. Zato se postopek priprave in sprejema regionalnega prostorskega plana razlikuje od do sedaj uveljavljenega. Njegova priprava prinaša novosti, ki tako za državno kot lokalno raven pomenijo prednosti in olajšave,« je poudaril državni sekretar Matej Skočir.

Državni sekretar je nadaljeval, da z njim izboljšujemo celovit pristop na območje (»placebased«), saj želimo doseči prostorsko racionalen in usklajen razvoj. S participativnim pristopom dajemo prednost povezovanju, medsebojnemu sodelovanju in usklajevanju resorjev na nacionalni ravni ter občin na območju razvojne regije. Zagotoviti pa želimo tudi enotno uporabo razpoložljivih podatkov o prostoru.

MOP želi regionalne prostorske plane pripraviti na način, da bodo sprejeti in podprti s strani vseh relevantnih udeležencev na državni in občinski ravni na območju posamezne razvojne regije. Zato bo v postopku priprave regionalnega prostorskega plana vsem ključnim udeležencem omogočen enakovreden dialog in sodelovanje ter usklajevanje rešitev ob upoštevanju vseh sektorskih razvojnih in varstvenih ciljev ter občinskih interesov.

»Pri pripravi prve generacije regionalnih prostorskih planov si želimo aktivnejše vloge resorjev, ministrstev in državnih javnih služb ter drugih deležnikov. Vloga resorjev ni zamejena na klasično vlogo nosilca urejanja prostora, ki podaja smernice in mnenja, temveč lahko s svojimi razvojnimi akti, strokovnimi podlagami in drugimi podatki prispevajo več že v začetni fazi postopka priprave regionalnih prostorskih planov,« je zaključil državni sekretar.

Posveta se je poleg predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za regionalni razvoj in predstavnikov Združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije udeležilo še 25 predstavnikov ključnih ministrstev in državnih javnih služb.

Vir: Regionalni prostorski plan

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.