Ogled tunela Pekel in viadukta Pesnica

10. 11. 2021

9. novembra 2021 smo v okviru Založbe Forum Media organizirali ogled izgradnje novega železniškega predora Pekel ter novega viadukta Pesnica kot najdaljšega železniškega viadukta v Sloveniji in največjega infrastrukturnega projekta v štajerski regiji!

Ta odsek železniške proge je bil zgrajen leta 1846 v okviru gradnje t.i. Južne železnice med Dunajem in Trstom.

Projekt je v teku in je razdeljen na dve fazi:

  1. faza: nadgradnja obstoječega tira, na celotnem odseku, ki je trenutno v izvedbi in se bo zaključil do konca leta 2023. Ocenjena vrednost projekta znaša 254 mio EUR, od česar 101 mio EUR predstavljajo nepovratna sredstva.
  2. faza: dograditev dodatnega tira, predvidoma po letu 2030.

Izgradnja pesniškega viadukta sodi, poleg predora Pekel in podvoza Pesnica, med projekte izgradnje nove trase na odseku Počehova-Pesnica ter med inženirsko najzahtevnejši sklop del v okviru 1. faze projekta. Viadukt bo v dolžini 900 m prečkal pesniško dolino; po dokončanju celotne trase bo zagotovljeno električno vozno omrežje, protihrupna zaščita ter vožnja s težjimi in sodobnejšimi vlaki hitrosti do 120 km/h (sedaj največ 80km/h). Zaključek je predviden v prvi polovici leta 2023.

Naročnik projekta je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Nadzor nad projektom opravlja DRI upravljanje investicij d.o.o..

Za udeležence smo poskrbeli s prevozom tja in nazaj ter s prigrizkom, pa še dan je bil čudovit. Uvodoma smo v predavalnici poslušali kratko strokovno predavanje o bližajočih se zahtevah in novostih gradbene zakonodaje za subjekte v gradbeništvu, s poudarkom na nizkih gradnjah. Nato je specifike tega železniškega projekta predstavil vodja projekta g. Miljan Senčar iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Ogled dveh tako pomembnih projektov, v katerega so vpleteni vsi vidni gradbeni izvajalci na Slovenskem, pa je bil pika na i. Udeleženci so na kraju samem izvedeli in videli način izkopa tunela, dobili razlage glede uporabljenih strojev, materialov ter tudi glede finančnih okvirjev.

Bili so zelo zadovoljni in polni novih vtisov odšli domov. Hkrati pa sta jim za ogled bili dodeljeni dve kreditni točki IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

IMG_20211109_095154
IMG_20211109_115109
IMG_20211109_123116
IMG_20211109_130337
IMG_20211109_120513
IMG_20211109_125513
IMG_20211109_115957

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.