Katere gradnje se lahko izvaja brez gradbenega dovoljenja?

Vprašanje:

Katere gradnje se lahko izvaja brez gradbenega dovoljenja?

Odgovor:

Brez gradbenega dovoljenja se lahko izvaja ali gradi:

  • enostavni objekt,
  • vzdrževanje objekta ( po Uredbi o razvrščanju objektov),
  • vzdrževanje objekta na delu objekta, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč, s katerimi se vzpostavi prvotno stanje,
  • vzdrževalna dela v javno korist : izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremenita tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta,
  • začasni objekt,
  • izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa in
  • odstranjevanje objekta ( potrebna je Prijava pričetka gradnje in nadzor za zahtevne objekte).

Klasifikacija objektov - tabela

Ta dela ne smejo biti v nasprotju :

  • s prostorskim izvedbenim aktom,
  • predpisi, ki določajo bistvene in druge zahteve in
  • drugimi predpisi ( soglasja, varnost pri delu, odpadki, kultura..).

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.