Z novo gradbeno zakonodajo se ureja področje gradnje v lastni režiji

12. 4. 2021

Z novo gradbeno zakonodajo so se pravila na področju gradnje v lastni režiji precej zaostrila. Investitor potrebuje gradbeno dovoljenje, nadzornika, začetek gradnje mora prijaviti skladno s predpisi, pred začetkom uporabe objekta mora pridobiti uporabno dovoljenje in po končani gradnji zagotoviti evidentiranje objekta. Samograditelj za opustitev obveznosti, ki mu jih določa zakon, ali kršitve tudi finančno odgovarja (kot investitor in kot izvajalec).

Za samograditelja pa obstajajo nekatere olajšave, med drugim mu ni treba imenovati vodje del. Mora pa sam izpolniti vse naloge, ki so zanj predpisane. Prav tako mora pri gradnji slediti predpisom s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Da bi bila varnost in zdravje graditeljev v lastni režiji res zagotovljena, so se na ministrstvu za okolje in prostor odločili, da bodo v zakon dodali še člen, ki zahteva, da samograditelji pred začetkom gradnje opravijo preizkus psihofizične usposobljenosti. Ta bo vključeval tudi kratek test o sami gradnji (poznavanje orodja, določanje zaporedja del) kot tudi bolj zahtevni preizkus znanja slovenskih izrazov za orodje.

Na ministrstvu so nam pojasnili, da bo psihološki test ocenil, koliko časa je graditelj v lastni režiji sposoben zdržati pritisk gradnje. Med drugim bodo merili tudi raven stresa pri višanju cen gradbenega materiala, zamujanju določenih obrtnikov in vplivu partnerja, ki pri gradnji ne pomaga. Pri testu fizičnih sposobnosti pa bo podobno kot pri preizkusu policistov, vojakov in gasilcev. Vse graditelje v lastni režiji čaka zahteven poligon, ki bo osredotočen predvsem na dvigovanje uteži, pravočasno umikanje prstov in na področju finomotorike - odstranjevanje šag (trščic).

Vsem graditeljem v lastni režiji naj bi po novih spremembah gradbene zakonodaje pripadala zakonska terapija, praktičen prikaz dvigovanja uteži, tečaj gradbene slovenščine in pantomime (v primeru daljšega opisa zahtevanega orodja v okolju, ki ne pozna mednarodnih ali žargonskih izrazov), dihanja v gradbeni maski, tečaj retorike in nenazadnje obvladovanja jeze. Vse to bo pred uporabnim dovoljenjem preizkusil tudi inšpektor.

Vir: samograditeljstvo

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.